Praktische info

Verzekeringen

Alle leden, aangesloten bij Knack Roeselare, zijn verzekerd bij Ethias (meer info hieromtrent op de website van de Volley Vlaanderen onder de rubriek Administratie/Verzekering).

Indien je het slachtoffer bent van een ongeval, vraag je een ongevalsaangifte aan je trainer of aan de secretaris. Heb je een ongeval tijdens een officiële wedstrijd, zorg er dan voor dat er hiervan altijd melding gemaakt wordt op het wedstrijdblad!

Vul deze ongevalsaangifte zoveel mogelijk in en bezorg ze binnen de week terug aan de secretaris.

Lidgeld

Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 230, 280, 335 of 410 Euro naargelang het aantal trainingen.