ONE TEAM ONE FAMILY

“Wees de verandering die je zelf wil zien”

Francis De Nolf

Francis De Nolf

ere-voorzitter Knack Volley Roeselare

MISSIE, VISIE EN WAARDEN

“Wees de verandering die je zelf wil zien”

Waarden

“One Team, One Family” binnen Knack Volley houdt de HAR-waarden en normen in, die we met de Knack Volley Family samen delen. HAR staat voor “harmonie, ambitie en respect.”

Harmonie: alle geledingen en alle stakeholders spelen mee in een harmonieuze orkest. Elk instrument, hoe laag of hoog de frequentie van zijn bijdrage, is er onmisbaar en bepaalt mee de kleur van de klank.

Ambitie: vertalen wij als “gezonde ambitie” voor “de juiste doeleinden.” De eerste ambitie is deze om ons te bekwamen als mooie mensen van binnen uit. We spelen binnen een sportieve context en de sportieve ambities worden onderschreven als deze in verhouding staan tot de andere waarden binnen “One team, one family”. Wij zien ambitie in positieve zin als het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren. Deze positieve vorm van ambitie zien wij als “gezonde ambitie.”

Respect: we hebben respect voor onszelf en we hebben wederzijds respect. Het geluk en de gezondheid van onszelf en de ander zijn belangrijk. We respecteren elkaars geloofsovertuiging, geslacht, huidskleur, geaardheid en politieke overtuiging, elkaars gaven en gebreken. Respect binnen “One Team, One Family” betekent ook dat we gezag erkennen en de hiërachie respecteren.

Om alle stakeholders te helpen en te ondersteunen bij het integreren van de waarden van “One Team, One Family” in onze dagelijkse praktijk, in ons DNA, hebben wij een OTOF-Cel opgericht. De OTOF-Cel zal ons steunen en herinneren aan onze waarden zodat deze levendig blijven, zodat we ze op de juiste manier blijven toepassen op de weg naar onze “Haalbare Utopie”.

Visie

VSV KNACK VOLLEY ROESELARE is een volleybal -“beweging” met een ziel, die “One team, One family met zijn familiale normen en waarden wil integreren in alle geledingen, in zijn werking, in zijn DNA. Daarbij wil de beweging de verandering zijn die het zelf wil zien. De beweging wil mensen samen brengen, die:

  • geloven in het project rond “One team, One family”
  • zich als mens willen vervolmaken en ontwikkelen,
  • zich technisch, fysiek en mentaal willen verfijnen en in het bijzonder op vlak van topsport in het volleybal,
  • zich op vlak van verantwoordelijkheid, organisatietalent, commerciële en financiële competentie en creatief denken verder willen bekwamen,
  • de “beweging” als club diepmenselijk, sporttechnisch en financieel gezond willen houden

Knack Volley wil met “One Team, One Family” een “beweging” die harmonie, ambitie en respect nastreeft. De beweging beschouwt “One Team, One Family” als fundamenteel bij het nastreven van de sportieve doelstellingen en het vervullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. De beweging verwacht van al haar stakeholders dat zij deze visie onderschrijven.

Missie

Het ultieme doel van Knack Volley Roeselare is om met een doorleefde “One Team, One Family” -beweging de Champions League Finale te halen met een maximum aan eigen opgeleide jeugdspelers tegen 2024 Dat is de haalbare Utopie van Knack Volley Roeselare. De weg naar deze haalbare Utopie is daarbij belangrijker dan het doel op zich. De beweging wil een menselijk en financieel gezond beleid als onderbouw voor zo sterk mogelijke resultaten voor de profploeg en alle jeugdploegen elk op hun niveau.

Op maatschappelijk vlak wil het profteam een ambassadeur zijn voor al haar stakeholders. De senioren-en jeugdteams staan open voor iedereen. We willen ons de “One Team, One Family”-waarden van harmonie, ambitie en respect eigen maken op persoonlijk, sportief en maatschappelijk vlak. We geloven dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De sportieve doelstellingen worden binnen de beweging verzoend met het geven van een degelijke opleiding en het nastreven van levensmotivatie, gezondheid, preventie en integratie.

Uit respect voor al haar stakeholders werkt de beweging binnen een realistisch en transparant budget, met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden en met een klare interne en externe communicatiestructuur.

Francis De Nolf – ere-voorzitter Knack Volley Roeselare

Download onze informatiebrochure

hoofdSponsors