Historiek & Palmares

Een kort overzicht van het ontstaan van onze club.

Op 12 februari 2014 bestond Volleyteam KNACK ROESELARE 50 jaar

(gesticht op 12 februari 1964 – in competitie gestart in het seizoen ‘64-‘65). Het kreeg daarvoor in april 2014 de titel Koninklijke toegekend. Het ploegje dat door enkele vijfdejaarsleerlingen van de Roeselaarse Broederschool ontstond onder de naam The Jets heeft ondertussen een lange geschiedenis achter de rug. Van schoolploegje op de speelplaats in de Mandellaan evolueerden The Jets tot Knack Volley Roeselare, een vaste waarde in de nationale en Europese volleybalcompetities.

De voorbije vijfendertig jaar (in Ereklasse sinds het seizoen ’82-‘83) zijn een duidelijke illustratie van dit constante niveau, een gevolg van een doorgedreven professionele aanpak die de club in al zijn geledingen kenmerkt sinds begin de jaren negentig. In de loop van de jaren maakte de nostalgie naar de pionierstijd plaats voor de zakelijke nuchterheid van de moderne bedrijfswereld.

Met succes want in de Roeselaarse prijzenkast prijken ondertussen VIERTIEN landstitels, ZESTIEN nationale bekers en ELF supercups. Europees staan er ruim 200 wedstrijden op de teller waaronder meer dan 100 wedstrijden in de Champions League, 4 Europese Final Fours en één Europese Beker als winnaar van de Top Teams Cup in 2002, nog steeds een unicum in het Belgisch mannenvolleybal.

Club Prestaties

Champion

14

★★★★★★★
★★★★★★★

Cup

16

★★★★★★★★
★★★★★★★★

Supercup

11

★★★★★★
★★★★★

Final Four

5

★★★★★
 

CEV-cup

1


 

Europese uitslagen

Oktober 2023:

  • Start 35ste Europese campagne (252 Europese wedstrijden gespeeld)
  • Start 22de Champions League campagne (155 Champions League-matchen gespeeld)

hoofdSponsors