Nieuws

deel dit nieuwsbericht:

Wist je dat… aflevering 5: de driemeterlijn

Over de driemeterlijn is bij de modale volleybalkijker vaak enkel geweten dat deze belang heeft wanneer een aanval door een achterspeler uitgevoerd wordt. Meestal is dit dan de hoofdaanvaller die een aanval uitvoert of een receptie-hoekspeler die met een ‘pipe-aanval’ de tegenstander probeert te verrassen.  In dergelijke spelsituaties mag de speler de driemeterlijn niet raken noch overschrijden.

Wist je dat

  1. De driemeterlijn de eigen speelhelft onderverdeelt in een aanvalszone (tegen het net) en een verdedigingszone (tegen de achterlijn).
  2. Bij service (=het moment dat de bal de serveerarm van de serveerder raakt) de verdedigende ploeg op correcte wijze moet gepositioneerd staan om te beletten dat er, door de tweede scheidsrechter, een rotatiefout gefloten wordt. Per rotatie zijn er dus telkens verschillende achterspelers (de posities 1, 6 en 5) en verschillende voorspelers (de posities 2, 3 en 4)

Na de service mogen alle spelers zich vrij bewegen.

  1. Een achterspeler mag, vanuit de aanvalszone, een bal die zich op het moment van de aanraking boven de bovenste netrand bevindt niet overspelen (d.i. aanvallen). Doet hij/zij dit echter achter de driemeterlijn (in de verdedigingszone) dan is de plaats van de bal ten opzichte van de netrand onbelangrijk en mag er wel volop aangevallen worden. Hierbij mag de speler in de aanvalszone landen.
  2. Maar minder bekend is de rol van de driemeterlijn voor de libero. Deze slaat nooit op en is altijd een achterspeler. Hij/zij mag ook nooit deelnemen aan een blokkerende actie. De libero mag om het even waar (aanvals- of verdedigingszone) een onderhandse pass geven die gevolgd wordt door een aanval van een medespeler.

Bevindt de libero zich in de aanvalszone dan kan een geldige bovenhandse pass gegeven worden indien daarop wordt aangevallen op het moment dat de bal zich niet volledig boven de netrand bevindt.

Daarom zie je Dennis Deroey soms jumpend, vanuit zijn verdediginsgzone (achter de driemeterlijn), toch een bovenhandse pass afleveren op een bal die zich in de aanvalszone bevindt. Zolang Dennis immers niet afstoot in de aanvalszone begaat hij geen overtreding.

DeePee 03/10/2022

onze nieuwsbrief

Het is niet onze ambitie om je mailbox te overladen met nutteloze mails maar om je op de hoogte te houden van de belangrijkste gebeurtenissen in onze club.
Wil jij als eerste de nieuwtjes weten? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.