Nieuws

deel dit nieuwsbericht:

“Onze scouting geniet wereldfaam”

In het moderne volleybal beïnvloeden data-analyses steeds nadrukkelijker de tactische aanpassingen op het terrein zelf. Het Roeselaarse scoutingsapparaat kan volgens assistent-trainer Bram Van den hove model staan in het moderne volleybal. Hij maakt ons wegwijs in de werking van de scoutingscel.

“Het is al ruim tien jaar dat er in het volleybal steeds meer gebruik gemaakt wordt van data-analyses en videobeelden”, aldus T2 Bram Van den hove. “Die analyses zijn belangrijk om in de wedstrijd zelf tactische aanpassingen door te voeren. Volleybal is een keuzesport. Waarmee ik bedoel dat er tactisch steeds keuzes moeten gemaakt worden in de side-out of receptie-pas-aanval, maar ook in de blokorganisatie. In beide spelonderdelen bepaalt de kansberekening mee het succes. Een correcte analyse vereenvoudigt die kansberekening en maakt ze meer renderend. Dat maakt niet zelden het verschil tussen winst en verlies van een punt.”

“Dat heeft men hier goed begrepen en er werd dan ook geïnvesteerd in dat scoutingsapparaat. Tijdens de match zelf wordt elke beweging gevolgd door een camera die achter het speelveld staat, verder zie je drie laptops en twee tablets aan de kant. Die trend werd ruim tien jaar geleden ingezet vanuit, hoe kan ook het anders, het volleyballand bij uitstek: Italië. Van daaruit werd het Data Volley-systeem ontwikkeld en verfijnd. Dat computerprogramma en systeem van opslaan en verwerken van gegevens is ondertussen wereldwijd verspreid.”

EXTRA PAAR OGEN

Er werd evenwel ook geïnvesteerd in mensen om de werking van dat apparaat te optimaliseren. “Aan het hoofd van de scoutingscel staat hoofdtrainer Steven Vanmedegael. Hij is een autoriteit op het vlak van scouting, analyses maken en toepassen. Hij was vroeger scouter bij de nationale ploeg, als assistent van Emile Rousseaux was de verwerking van camerabeelden en gegevens een belangrijk deel van zijn job en die wetenschap deelt hij nu met mij.

Toen hij hoofdtrainer werd, trok hij Ann Van Landeghem aan als scouter. Zij had al langer haar waarde bewezen in die functie. Ik kwam er dan vorig seizoen bij en ik krijg vanaf nu nog de hulp van Dieter Geleyn. Twee paar ogen zien meer dan één.”

Uiteraard dat dit kwartet perfect op elkaar moet ingespeeld zijn. “Het Data Volley-systeem zal altijd wel de gegevens verwerken. Maar hoe die ingegeven worden, bepaalt de analyses. Het komt er dan ook op aan om zo objectief mogelijk de diverse spelfases in te geven. Daarbij wordt er gewerkt volgens bepaalde vooraf afgesproken parameters. Want wanneer is een receptie fout, positief of excellent zoals aangegeven op het matchrapport? Die parameters worden vastgelegd door Steven Vanmedegael. Het kan best dat bijvoorbeeld coach Joel Banks bij Maaseik andere parameters hanteert. Ann voert die gegevens zowel van de eigen ploeg als de tegenstrever in. Die cijfers zien Dieter en ikzelf direct op onze laptop verschijnen en meteen kunnen wij een analyse maken. Dan zijn er ook nog de camera- beelden waarop wij direct kunnen inpikken, een fase eventueel kunnen herbekijken om zo rap mogelijk tactisch in te grijpen. Hoe rapper dat gebeurt, hoe be- ter. De inbreng van Ann is in deze fase dus cruciaal.”

LEERMEESTER

Dat is kort samengevat hoe de scoutingscel tijdens de wedstrijden zelf te werk gaat. Maar er wordt met al dat cijfermateriaal nog verdergewerkt, zegt Van den hove. “Dit is mijn tweede seizoen bij Knack Volley en die scoutingsgegevens en camerabeelden verwerken is een groot deel van de job. Ook in de voorbereiding van een wedstrijd. Ik heb het geluk om in Steven een uitermate knappe leermeester te hebben die het vak helemaal beheerst. En zonder uiteraard de finesses van onze aanpak prijs te geven, geniet Knack met zijn scoutingsapparaat stilaan wereldfaam ervaren wij”, geeft Van den hove nog mee.

RIK BEKAERT (KRANT VAN WEST-VLAANDEREN - 12/11/2021) 10/12/2021

onze nieuwsbrief

Het is niet onze ambitie om je mailbox te overladen met nutteloze mails maar om je op de hoogte te houden van de belangrijkste gebeurtenissen in onze club.
Wil jij als eerste de nieuwtjes weten? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.