Nieuws

deel dit nieuwsbericht:

Kerstboodschap Knack Volley Voorzitter Francis De Nolf

In deze Kersttijd staan we even stil bij de mensen om ons heen. We denken aan onze families, onze dierbaren, zij die we een bijzonder hart toedragen. In deze coronatijd krijgt alles een speciale betekenis. Graag of niet graag, alles verandert. De solidariteit en de veerkracht bij Knack Volley Roeselare was ontroerend. Nooit eerder werd One Team One Family zo geproefd en gedeeld. In naam van de Raad van Bestuur wil ik dan ook iedereen heel bijzonder danken voor al die inspanningen.

Corona heeft ons verplicht om alles te herbekijken in ons gezin, op het werk, in woonzorgcentra, in ziekenhuizen en in onze volleybalclub. We hebben ontdekt hoezeer wij elkaar nodig hebben. Via telefoon, videocall, mail, social media bleven we in contact met elkaar. Beseffen we hoe waardevol dat is geweest? Hoe liefdevol en hartverwarmend? Het was niet evident. Het was ontroerend  om samen met onze secretaris paaseieren te bezorgen aan de helden van AZ Delta Roeselare. Een warm moment van troost.

Onze medewerkers spaarden moeite noch kosten om iedereen een moment van verbinding te geven door wedstrijden via livestream uit te zenden. De spelers werden permanent getest, protocols werden uitgeschreven, ervaren medewerkers leidden jonge krachten op, sponsors gaven hun steun in moeilijke tijden, onze zaal werd omgedoopt in de Tomabelhal, Vivium kwam erbij als belangrijke sponsor, Dovy Keukens bevestigde zijn vertrouwen in de club, supporters onderschreven hun abonnement, de clubs werkten solidair samen binnen de Liga met raad en daad, de clubs steunden elkaar en deelden hun kennis.

Een speciaal woord van dank gaat naar onze Algemeen Directeur Dirk Specenier en zijn gezin, naar Champions League-director Guido Declercq die voor een sterke opvolging heeft gezorgd, aan onze secretaris Johny Engels en aan ons vast team Evelien, Aline en Nicolas. Jullie hebben bergen verzet in moeilijke omstandigheden. Jullie hebben de andere clubs gesteund en begeleid. Evenzeer als ik hen bedank, bedank ik ook alle medewerkers en vrijwilligers binnen de club heel gemeend. Jullie hadden allemaal een grote inbreng, jullie leefden mee. Jullie zijn het kapitaal van Knack Volley Roeselare.

De club heeft het de voorbije periode niet gemakkelijk gehad. Er werden serieuze omzetten verloren in de Bistro, de bars moesten sluiten, tickets werden niet verkocht. En ondertussen konden wij jullie niet ontvangen. De livestream en de covidtesten brachten extra kosten mee. Wij zijn dankbaar dat we steun kregen van stad Roeselare en vanuit de overheid. Extra steun zal blijvend nodig zijn. We hopen dat het kabinet van minister Ben Weyts rekening zal houden met de moeilijke situatie in het volleyballandschap.

Meer dan ooit staan we stil bij zij die alleen zijn of zich eenzaam voelen, bij zij die  een dierbaar persoon zagen voorgaan. Het is heel belangrijk dat we elkaar een gevoel van verbondenheid met elkaar geven. Jullie zijn niet alleen. Wij zijn samen en samen komen we door deze periode. Laat het een moment van hoop, troost en ook van kracht zijn.

Wij zijn iedereen heel dankbaar voor de solidariteit die we mochten proeven. Dit was het echte One Team One Family gevoel. We zien nieuwe initiatieven tot leven komen. De Liga levert prachtig werk. We kunnen hierop verder bouwen met een nieuw team, van clubs, voor clubs en door clubs. We denken aan een Liga die alle clubs doet samenwerken, die schouder aan schouder samenwerkt met de bond, met CEV, met de sponsors, met de media, met de TV zenders. Samen in respect met als doel een bruisend volleybal bij de heren en bij de dames. Die solidariteit zal ons toelaten te overleven en hoopvol uit te kijken naar de toekomst. Laat juist dit die kerstboodschap zijn. Een boodschap van nieuw leven, van er zijn voor de ander, van liefde voor elkaar.

Ik wens jullie dit van harte toe voor jullie zelf, jullie familie, jullie teams en jullie dierbaren. Hou contact met elkaar, bel elkaar op voor dat liefdevolle woord, die schouderklop, dat luisterend oor.

Voor iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

ONE TEAM ONE FAMILY!

Met genegen en sportieve groeten,

Francis De Nolf, voorzitter, namens de Raad van Bestuur van Knack Volley Roeselare 25/12/2020

onze nieuwsbrief

Het is niet onze ambitie om je mailbox te overladen met nutteloze mails maar om je op de hoogte te houden van de belangrijkste gebeurtenissen in onze club.
Wil jij als eerste de nieuwtjes weten? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.