ALGEMENE VOORWAARDEN

Logo Knack Volley

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor deze winactie. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels win- en reviewacties

Deze voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op deze actie ‘Win een gesigneerd wedstrijdshirt van uw favoriete speler’ (de “Actie”), die wordt georganiseerd door Volleybal Sport Vereniging vzw, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 396 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel).

Deelname aan deze Actie is gratis.

Deelname vindt plaats wanneer u het inschrijfformulier op de website hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. Deelname aan deze actie kan tot en met 27 februari 20:30u.

Deelnemers aan de Actie maken kans op een door uw favoriete speler gesigneerd Knack Volley-wedstrijdshirt.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. Knack Volley Roeselare heeft het recht om u om een kopie van uw geldig legitimatiebewijs te vragen.

Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden van Knack Volley Roeselare. U kunt die instemming niet herroepen.

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig door Knack Volley Roeselare en op onpartijdige wijze.

Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Actie is deelgenomen of kunnen opgebeld worden.

Knack Volley Roeselare kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Knack Volley Roeselare voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Knack Volley Roeselare niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Knack Volley Roeselare zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de directie van Knack Volley Roeselare. Dit besluit is bindend.

Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen Knack Volley Roeselare, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Op de Actie is het Privacy Statement van Knack Volley Roeselare van toepassing zoals gepubliceerd op https://knackvolley.be/privacy-policy.

Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

hoofdSponsors